قیمت ها کاملـا بروز بوده و میتوانید سریعا سفارشتان را ثبت کنید. سفارشات حداکثر ظرف 24 الی 48 ساعت کاری به دست شما میرسد. | بلـاگ | ارتباط با ما
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
FILON TEXTILE
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
سبد خرید
0
|
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لیست علـاقه
0
|
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
ورود / ثبت نامـ
| تازه ترین | درباره ما | مقررات
FILON
TEXTILE
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
فقط کالـاهای موجود

فقط کالـاهای تخفیف دار
رنگ
قیمت
از مبلغ (ریال)
تا مبلغ (ریال)
کاربرد
کلـاسیک
سلطنتی
راحتی
مدرن
پرده
استیل
الگو
هندسی
تدی
بوکله
راه
مصری
لوزی
زبرا
مربعی
حصیری
سنگی
مواج
آبرنگی
پلنگی
بافت
افکت دار
چهارخانه ریز
پرز بلند
پتینه
مدرن فانتزی
بافت
گونی بافت
شانل ساده
پرینت مخمل شانلی
شانل کوبیده شده
مخمل هلندی
ساده
چهارخانه ریز
بافت
ماهوت
مخمل
مخمل سوییت
مخمل پرز بلند
کتان
نبوک
چرم
چرم و پارچه
طرح چرم
گونی بافت ریز
شنل چهارخانه ریز
دسته بندی
اسکای
لـاکچری
هاوار
دالـاهو
ونوس
تورنتو
لوکس
کالیفرنیا (لـازار)
وستا
هیرو
فندی
دیپوند
بنتلی
کالیته مبلی
کالیته پرده ای
تعداد: کالـاهای 1 تا 54 از 54 کالـا
بنتلی 21
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 21
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 20
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 20
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 19
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 19
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 18
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 18
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 17
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 17
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 16
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 16
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 15
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 15
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 14
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 14
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 13
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 13
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 12
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 12
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 11
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 11
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 10
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 10
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 9
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 9
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 8
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 8
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 7
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 7
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 6
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 6
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 5
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 5
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 4
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 4
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 3
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 3
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 2
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 2
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
بنتلی 1
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
بنتلی 1
560 گرم (1.4m)
5,250,000 ریال
لوکس 42
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 42
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 41
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 41
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 40
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 40
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 36
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 36
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 35
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 35
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 34
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 34
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 32
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 32
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 31
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 31
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 30
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 30
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 29
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 29
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 28
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 28
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 27
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 27
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 25
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 25
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 24
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 24
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 23
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 23
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 22
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 22
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 21
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 21
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 19
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 19
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 18
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 18
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 17
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 17
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 16
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 16
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 15
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 15
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 14
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 14
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 13
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 13
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 12
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 12
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 11
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 11
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 10
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 10
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 6
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 6
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 5
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 5
350 گرم (استر مشکی)
2,180,000 ریال
لوکس 4
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 4
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 3
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 3
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 2
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 2
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
لوکس 1
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
لوکس 1
350 گرم (استر مشکی)
2,970,000 ریال
مقالـات تازه
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
آشنایی با پارچه مبلی: قسمت دوم
1402/11/14-08:14
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
آشنایی با پارچه مبلی: قسمت اول
1402/11/07-09:48

فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
|
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
|
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)

پارچه مبلی فیلون با مدیریت آقای فرهاد محمدی، در زمینه عرضه انواع پارچه مبلی فعالیت میکند. کلیه خرده فروشان و همینطور تولیدکنندگان محترم در سراسر ایران، میتوانند پارچه های مورد نیازشان را از میان طیف گسترده ای از پارچه های زیبا و به روز در سایت ما خریداری کنند.

در سایت فیلون پارچه های مبلی متمایزی وجود دارد. علـاوه بر فروشگاه اینترنتی، فروشگاه حضوری نیز برای بازدید وجود دارد. در سایت میتوانید در قسمت دسته بندی پارچه های مبلی و پرده ای را مشاهده نمایید.

شعبه مرکزی: دروازه شمیران، بین روشندلـان و هدایت، پلـاک 268، گالری فیلون

با ما در ارتباط باشید
02177525008
02177525009
02177657852
02177657894

مشتریان
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) ارتباط با ما
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) درباره ما
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) مقالـات آموزشی
فیلون
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) مقررات
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) پیگیری سفارشات
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) دانلود اپلیکیشن فیلون
راهنما
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) شیوه ثبت سفارشات
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) رویه ارسال سفارشات
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile) شیوه پرداخت
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)
فروشگاه پارچه مبلی فیلون (Filon Textile)